Szanowni Słuchacze zdający egzamin zawodowy w styczniu 2021!

Informacja dotycząca przyborów pomocniczych, z których można korzystać na egzaminie zawodowym podano w kursie "Informacja dla słuchaczy"

W związku z sytuacją pandemiczną możliwe jest wycofanie deklaracji przystępowania do egzaminu w styczniu 2021. Wycofane deklaracje będą mogły zostać złożone ponownie (jako nowe deklaracje) do sesji czerwiec-lipiec 2021.

Ta możliwość jest istotna dla osób, które nie zamierzają przyjść na egzamin w styczniu. Niewycofanie deklaracji oznaczać będzie policzenie sesji styczniowej jako pierwszego podejścia do egzaminu – pamiętajcie, że trzecie podejście jest odpłatne!

Osoby, które chcą wycofać się ze zdawania w styczniu 2021 muszą napisać maila z tą informacją na adres sekretariat@cku.torun.pl i zadzwonić do CKU 56-65-77-490, aby upewnić się, że informacja do nas dotarła. Trzeba to zrobić do niedzieli 15 listopada 2020 r. włącznie. Telefon jest czynny w godz. 8:00 – 15:00.

Centralna Komisja Egzaminacyjna informuje także, że w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej, może zostać podjęta decyzja o nieprzeprowadzaniu egzaminu zawodowego w sesji styczeń-luty 2021. Informacje na ten temat zostaną przekazane w drugiej połowie grudnia.