spis przedmiotów i  nauczycieli uczących w liceum ogólnokształcącym