Uwaga - w dniu 14 czerwca 2021r. sekretariat jest nieczynny !


Godziny pracy sekretariatu w pozostałe dni: poniedziałek - piątek 900 - 1630, sobota i niedziela 730 - 1500

Informacje o zajęciach:

od 31 maja:

  • Liceum Ogólnokształcące - wszystkie zajęcia w CKU, zgodnie z planem zajęć,
  • KKZ - zajęcia zgodnie z planem zajęć,
  • Klasa ósma - wszystkie zajęcia w CKU, zgodnie z planem zajęć.

Konsultacje indywidualne mogą być prowadzone w szkole lub zdalnie.

Egzaminy - bez zmian, czyli zdalnie. 

Słuchacze mogą korzystać ze sprzętu szkolnego w CKU. Trzeba wcześniej zgłosić to w sekretariacie.


Wyniki egzaminu zawodowego w sesji styczeń/luty 2021:
Osoby, które nie zdały egzaminu w sesji styczeń /luty 2021 i chcą zdawać egzamin w sesji czerwiec 2021 muszą najpóźniej do 2 marca (piątek) do godz.14.00 przesłać informację do Dyrektor Marioli Zięby (mariolazieba@cku.torun.pl)

Wyniki egzaminu w wersji papierowej do odbioru w sekretariacie po 8 kwietnia.


Kliknij aby pobrać wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021r. egzaminów.