Będą egzaminy ustne!

1. Egzaminy z języka polskiego, matematyki i języków obcych będą przeprowadzane w formie pisemnej i w formie ustnej. 
Z pozostałych przedmiotów tylko egzaminy pisemne.

2. Jak będą przeprowadzane egzaminy:

  • pisemne - jak dotychczas: na platformie lub w wersji papierowej,
  • ustne - on-line wideo (komputer z kamerą, smartfon itp).

3. Słuchacze podczas egzaminu mogą korzystać w CKU ze sprzętu szkolnego.

4. Egzamin ustny będzie obejmować zagadnienia z egzaminu pisemnego.

5. Słuchacz ma prawo złożyć wniosek o wyznaczenie dodatkowego terminu egzaminów semestralnych. Dyrektor może wyznaczyć dodatkowy termin egzaminów semestralnych. Słuchaczowi, który uczestniczył w zajęciach edukacyjnych dyrektor wyznacza dodatkowy termin egzaminów semestralnych. Egzaminy w dodatkowych terminach muszą zakończyć się do 31 sierpnia.

Zobacz całość - kliknij tu